PočetnaDruštvoVaznesenje Hristovo - Spasovdan

Vaznesenje Hristovo – Spasovdan

Na dan svoga Vaznesenja (taj dan se kod nas zove Spasovdan) Hristos je rekao Apostolima:

“Meni je dana sva vlast na nebu i na zemlji. Zato idite i učite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, poučavajući ih da drže sve što sam vam zapovedio. I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka sveta.”

Svojim Krštenjem u reci Jordanu i ovom poslednjom zapovešću, Gospod je ustanovio svetu Tajnu Krštenja, koja se zove i Tajna Prosvećenja, a kroz koju se postaje član Crkve, bez koje nema spasenja. U Evanđelju je za Krštenje upotrebljena reč “vaptizma”, što znači – “pogružavanje”. Onaj koji se krštava u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, poguržava se ceo tri puta u vodi; u znak umiranja starog čoveka, grehovnog, raspadljivog, koji živi po pohotama tela i u tami neznanja; i rađanja novog, obnavljanog po liku Onoga koji ga je stvorio i prosvećivanog prosvećenjem razuma i pobožnosti, useljavanjem u njega Duha Svetoga. Pogružavani sa Hristom umire da bi sa Hristom vaskrsao. Pristupajući tajni Krštenja (Pogruženja) sa iskrenom verom i pokajanjem, novokršteni se oslobađa praroditeljskog greha, kojim je zatrovana i raslabljena ljudska priroda, čisti se silom Božjom i od svojih ličnih grehova; oblači se u Hrista i postaje sposoban za sticanje božanskog savršenstva i večitog života. Krštenjem se ulazi u Crkvu, sveti Bogočovečanski organizam, kome je Glava Hristos. Kad se dete krštava, njegovi roditelji i kum ispovedaju veru i obećavaju pred Bogom i svetom Crkvom Njegovom, da će ga vaspitati u veri i uputiti u hrišćanski život; ako se krštava odrasla osoba, obavezna je ona sama da se, uz pomoć sveštenika i drugih hrišćana, upozna sa tajnama Vere, da se iskreno pokaje za svoj dotadanji život i tek onda da pristupi svetom krštenju. Ako li tako ne uradi, voda će ga primiti, ali se Duh Božiji neće useliti u njega. Što znači; i dalje će ostati rob duha laži, duha idoloposluženja, duha lakomosti i svake nečistote. Pravo Krštenje je ostvareno kroz potpuno pogruženje; tela u vodu, a duše u tajnu novog besmrtnog života u Hristu Isusu Gospodu našem, silom Duha Svetoga. Zato ga je Gospod i nazvao “krštenje vodom i Duhom”. Greh je vršiti Krštenje samo kropljenjem i krštavati one koji se nisu isitnski pripremili verom i pokajanjem.

Mitropolit Amfilohije, Episkop Danilo – Nema lepše vere od hrišćanske

Pratite nas

Najčitanije u zadnjih 7 dana

Ko je sve pomahnito?

Najnovije vesti

Saveti za ishranu posle preležanog covid 19

Od danas zvanično kupanje na Adi

Guverner Luganska: Ruska vojska se ne zna boriti

Komentari

Slične vesti

Od danas zvanično kupanje na Adi

Guverner Luganska: Ruska vojska se ne zna boriti